Giáo xứ Nam Hoà

GX. Nam Hòa tham gia chầu Thánh Thể với Công Giáo thế giớ và Đức Thánh Cha Phanxicô
                     

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ: 219/20 Đường Đất Thánh P-6,Q.Tân Bình TP-HCM
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 08.3 8653044-
NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ: 1955
BỔN MẠNG GIÁO XỨ: Thánh Giu-se
               
                                                                                                        
              Cha chính xứ                       Cha Phụ tá
      Giuse Trần Văn Lưu        Giuse Hoàng Minh Liệu

HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY                                                                  

Thứ 2 -  3 -  4 - 5 -  6 -  7     sáng 4giờ 30 '                         chiều  17 giờ 30'
Chúa Nhật - Ngày lễ   :        sáng 4giờ 30'  -  7giờ 30'      chiều 15giờ 30'  -  17giở 30'

NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ

Rửa tội : Mỗi sáng thứ bảy từ 7 giờ đến 9 giờ

Giải tội :

Dạy giáo lý :